NaukaKonferencje
  • "Rozwój kadr w strategii firmy" - mgr Sabina Wsierska
  • "Szkolenie kadry menederskiej dla przyszoci" - dr hab. Edward Szczepanik
  • "Metody motywacyjne w zarzdzaniu zasobami ludzkimi na szczeblu menederskim" - Jarosaw Gody
  • "Rynek pracy w Polsce" - mgr Aleksandra Szewczyk
  • "Zakres analizy strategicznej personelu" - mgr Tadeusz Nawrocki
  • "Zarzdzanie procesami pracy, a strategia personalna" - prof. Konstatntyn Tkachuk
  • "Funkcjonowanie controllingu personalnego w organizacji" - mgr Adam Strzelecki
  • "Finanse, a strategie personalne w organizacji" - dr Tadeusz Ogrzebacz

 

 

<< powrót do listy