NaukaKonferencje
  • "Pastwowa Komisja Akredytacyjna a polskie prawo konstytucyjne" - mgr Dominika Popiel (Wysza Szkoa Promocji, Warszawa)
  • "Rola Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego w sprawowaniu nadzoru nad PKA" - mgr Tadeusz Morawski (prorektor Prywatnej Wyszej Szkoy Businessu, Administracji i Technik Komputerowych, Warszawa)
  • "Dowiadczenia akredytacji uczelni na Ukrainie" - prof. Konstantin Tkaczuk (ekspert Narodowej Komisji Akredytacyjnej Ukrainy)
  • "Minimum kadrowe kierunków ksztacenia w polskim systemie szkolnictwa wyszego" - dr Maciej Kledzik (rektor Wyszej Szkoy Dziennikarskiej im. M. Wakowicza, Warszawa)
  • "Ustawowy brak moliwoci sdowej kontroli uchwa podejmowanych przez Prezydium Pastwowej Komisji Akredytacyjnej. Luka prawna czy zasada" - mgr Marek Strzelecki (kanclerz Wyszej Szkoy Ubezpiecze w Krakowie)
  • "Instrumenty promocji uczelni" - dr Tomasz Olczyk (Wysza Szkoa Promocji, Warszawa)
  • "Wewntrzny PR" - dr Tomasz Lisowski (rektor Wyszej Szkoy Menaderskiej, Biaystok)
  • "Równe prawa dla studentów uczelni niepublicznych" - Hubert Zalewski (przewodniczcy Midzyuczelnianego Ogólnopolskiego Niezalenego Stowarzyszenia Studentów Uczelni Niepublicznych)
  • "rodowisko niepastwowych uczelni zawodowych jako klaster - szanse na dziaalno" - mgr Daniel Madachowski (Wysza Szkoa Promocji, Warszawa)
  • "Koalicja na Rzecz Jakoci Ksztacenia" - dr hab. Adam Grzegorczyk (rektor Wyszej Szkoy Promocji, Warszawa)

 

<< powrót do listy