NaukaKonferencje

Wystpienia:

  • prof. nadzw. dr hab. Adam Grzegorczyk - Struktura kapitau intelektualnego
  • dr Katarzyna Liczmaska - Budowanie relacji marki z  klientami w mediach spoecznociowych
  • dr Agnieszka Winiewska  - Programy lojalnociowe w budowaniu kapitau klienta
  • dr Anna Kozowska – Reklama w budowaniu relacji z klientem
  • prof. nadzw. dr hab. in.  Jerzy Zawisza - Instytucje pastwa i ich relacje w ksztatowaniu bezpieczestwa RP
  • mgr Marcin Chrzcik – Znaczenie wizerunku miasta w ksztatowaniu relacji z otoczeniem

 
Rada Programowa Konferencji:
Prof. nadzw. dr hab. Adam Grzegorczyk - przewodniczcy
Prof. nadzw. dr hab. in.  Jerzy Zawisza
Prof. nadzw. dr hab. Edward Markowski
Prof. nadzw. dr hab. Wiesaw Harasim
Prof. dr hab. Wojciech Werpachowski
Dr Katarzyna Liczmaska
Dr Agnieszka Winiewska
Dr Anna Kozowska
Dr Krzysztof Kubiak
Mgr Marcin Chrzcik

Komitet Organizacyjny:
dr Agnieszka Winiewska – zagadnienia merytoryczne
mgr Patrycja Topolska – zagadnienia organizacyjne
mgr Jarosaw Siwek – zagadnienia techniczne
 

Patroni:  

 

<< powrót do listy