NaukaKonferencje

Wprowadzenie - prof. AF i WSP, dr hab. Adam Grzegorczyk, Wysza Szkoa Promocji realizujca studia podyplomowe "Organizacja Wydarze i Sponsoringu”
Oferta profesjonalnej obsugi SKKP dla Ambasadorów Kongresów - Anna Jdrocha, prezes SKKP
Sesja I: Trendy w zakresie innowacji w przemyle spotka Prowadzenie sesji: Sawomir Wróblewski

 • Poszukiwanie innowacyjnoci dla wspóczesnych spotka –Maarten Vanneste, Meeting Design Institute.
 • Wzrost znaczenia ROI dla Zleceniodawców Eventów – dr Elling Hamso, Event ROI Institute
 • Nowe technologie niezbdne dla nowoczesnego kongresu – Aziz Keftouna, Mikoaj Wróblewski - BSC SA.
 • Odpowiedzialno za spoeczno lokaln jako czynnik przewagi konkurencyjnej w brany spotka – prof. dr Magdalena Kachniewska, Szkoa Gówna Handlowa

Sesja II: Co z bada naukowych wynika dla praktyków brany spotka? Prowadzenie sesji: dr Janusz Majewski

 • Przyciganie turystów biznesowych jako przyszych odwiedzajcych dla przyjemnoci jako element relacji midzy rozwojem turystyki biznesowej i turystyki czasu wolnego w obszarach recepcji turystycznej - prof. dr Micha ema, Górnolska Wysza Szkoa Handlowa
 • Znaczenie sieci lokalnych przemysu spotka dla dzielenia si wiedz  – dr Grzegorz Leszczyski, dr Marek Zieliski, dr Piotr Zmylony, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wykorzystanie wiedzointensywych usug biznesowych przez bran spotka w Krakowie - wyniki bada - dr Krzysztof Borodako, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonomiczne skutki spotka konferencyjnych – dr Krzysztof Cielikowski, Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach
 • Przygotowanie kadry do obsugi turystów biznesowych w hotelach wysokokategoryzowanych w Polsce – Dr Anna Kalinowska-elenik, Uniwersytet Gdaski / Dr Marta Sidorkiewicz, Uniwersytet Szczeciski

Sesja III:  Dlaczego wci zbyt mao korzystamy z technologii dla konferencji? Prowadzenie sesji: Anna Jdrocha

 • Rozszerzona rzeczywisto i inne nowoci dla skutecznego marketingu eventowego – Kuba Pdziwiatr, Lemon&Orange
 • Gdybymy tylko mogli zaoszczdzi czas i koszty. Pierwsza w Polsce porównywarka ofert obiektów konferencyjno-eventowych – Witold Janczynski, Jacek Stasikowski, meeting.pl
 • Narzdzia internetowe w procesie rejestracji i obsugi uczestników konferencji – Tomasz Nowak, Syskonf.pl
 • Marketing Automation - nowy poziom marketingu w brany konferencyjno-kongresowej - Renata Gerlach, SALESmanago
 • Paradygmat kongresów nowej generacji i technologie pomiaru ich znaczenia – Sawomir Wróblewski, Meeting Industry Institute

Panel: Wspópraca Zleceniodawców, Profesjonalnych Organizatorów i instytucji publicznych warunkiem sukcesu kongresów
Anna Jdrocha – Symposium Cracoviense, Krystyna Gobek – Business Service Galop, dr Krzysztof Celuch – Poland Convention Bureau Polskiej Organizacji Turystycznej.
Prowadzenie: dr Janusz Majewski i Sawomir Wróblewski


Organizatorzy:
Stowarzyszenie „Konferencje i Kongresy w Polsce"
Targi Kielce S.A.
Grono Targowe Izba Gospodarcza
Wysza Szkoa Promocji


http://innowacje2014.syskonf.pl/

 

<< powrót do listy