Biuro karierDla pracodawcw

Studenci Wyszej Szkoy Promocji maj obowizek odby 15 tygodni praktyk zawodowych, które s integraln czci 3-letnich studiów licencjackich. Praktyka zawodowa moe zosta podzielona na czci, obejmujce okresy nie krótsze ni jeden tydzie. Zakres zada naoonych na studenta w okresie praktyki jest uzgodniony pomidzy instytucj organizujc praktyki i szko.

Mamy trzy systemy nauczania: dzienny, zaoczny, wieczorowy. Studenci dzienni i wieczorowi odbywaj praktyki w miesicach wakacyjnych, natomiast studenci zaoczni (osoby, które nie pracuj) s do dyspozycji przez cay rok.

Nasza uczelnia ksztaci w 3 specjalnociach: "Reklama, "Zarzdzanie zasobami ludzkimi" oraz "Projektowanie multimedialne".

Praktyka zawodowa obejmuje odpowiednio:

 1. dla specjalnoci "reklama"
  • kontakty interpersonalne
  • negocjowanie
  • organizacja imprez
  • organizacja pracy biurowej
  • projektowanie
 2. dla specjalnoci "zarzdzanie zasobami ludzkimi"
  • kontakty interpersonalne
  • negocjowanie
  • budowa baz danych
  • selekcja kadr
  • organizacja szkole
 3. dla specjalnoci "projektowanie multimedialne"
  • budowa baz danych - minimum 2 tygodnie
  • strategia: planowanie i organizacja - minimum 2 tygodnie
  • produkcja medialna - minimum 2 tygodnie
  • kreacja - minimum 2 tygodnie
  • pisanie aplikacji i DTP - minimum 2 tygodnie

Oprócz wymienionych wyej kompetencji praktyka zawodowa moe obejmowa równie inne zakresy tematyczne, do uzgodnienia z praktykodawc

<< powrót do listy