Biuro kariercieki karier zawodowych

Absolwentka 2011 – Specjalno: Organizacja wydarze i sponsoringu


 

W jakiej firmie pracujesz i na jakim stanowisku?

Obecnie pracuj w dwóch firmach. Na stae jestem zatrudniona w agencji eventowo-PRowej, w której zajmuj stanowisko Koordynatora Projektu e-Platformy, czyli zajmuj si waciwie wszystkim, co si z projektem wie :) Natomiast po godzinach/w weekendy wspieram dodatkowo dziaalno pewnej galerii internetowej z brany wntrzarsko-ogrodowej, dla której m.in. pisz tematyczne teksty pod pozycjonowanie, wyszukuj nowych dostawców produktów i wprowadzam nowe produkty na stron.

 Jak wyglda Twój dzie pracy?

Mój kady dzie pracy rozpoczyna si w do schematyczny sposób. Po przyjciu do biura obowizkowo robi sobie kaw ;) i siadam do sprawdzenia poczty mailowej. Nastpnie, czyli przez kolejne ok. 8 godzin, zajmuj si ju sprawami biecymi. Moe jednak nie bd teraz wymienia ich wszystkich i ogranicz si do tych najczstszych ;) Przede wszystkim jest to ciga komunikacja z uytkownikami naszej e-Platformy (np. pomoc w rozwizywaniu problemów, informowanie o nowociach i zmianach w serwisie), planowanie i wdraanie usprawnie w jej funkcjonowaniu, opracowywanie promocji dla uytkowników, analiza danych dotyczcych jej dziaania, a take dbanie o pozytywny wizerunek.

 Czy to Twoja  pierwsza praca? Gdzie wczeniej pracowaa?

Pracowaam w kilku firmach. Jeszcze w trakcie studiów magisterskich, po odbyciu praktyki zawodowej, udao mi si dosta do jednej z czoowych agencji PR-owych, w której stawiaam swoje pierwsze „branowe” kroki. Póniej miaam dwa epizody – stae, take w agencjach PR, po czym przez pewien czas pracowaam jeszcze w firmie z brany HR, bo i ta dziedzina mnie interesuje. Jednak historia zatoczya koo i ponownie „przywitaam si” z marketingiem :)

W jaki sposób i w jakim stopniu studia przygotoway Ci do wykonywanego zawodu?

Naprawd w peni obiektywnie mog stwierdzi, e studia wietnie przygotoway mnie do aktualnie wykonywanego zawodu. Mam zreszt wraenie, e mogabym to samo powiedzie, pracujc take w innej, w miar ssiedniej brany – np. choby wanie wspomnianych HR-ach. Te 5,5 roku spdzone w murach WSP traktuj przede wszystkim jako czas poszukiwania wasnej cieki zawodowej, poznawania coraz to nowych zagadnie i „tajników” tak obszernej dziedziny, jak jest marketing czy te – moe troch zabawnie to zabrzmi – nawet samej siebie. Poczenie tych elementów zaowocowao tym, e pracuj teraz w takiej firmie i zajmuj si tym, o czym ju od dawna marzyam i w czym w peni si realizuj.

Jakie kompetencje s niezbdne do wykonywania pracy na obecnym stanowisku?

Hmm... waciwie to cay czas si tego dowiaduj, pokonujc kolejne etapy zwizane z prowadzeniem projektu, który mam pod swoimi „skrzydami”. Na pewno niezwykle wan kompetencj jest samodzielno oraz znajomo specyfiki brany eventowej. Równie wana jest te umiejtno zajmowania si kilkoma sprawami jednoczenie, dua dawka optymizmu, odporno na stres, a take umiejtno znalezienia wspólnego jzyka ze specjalistami z rónych dziedzin – grafikami, programistami, prawnikami, etc. Zreszt w jakiejkolwiek brany i firmie, gdy zajmuje si stosunkowo samodzielne stanowisko, trzeba nieustannie zdobywa nowe kompetencje, dziki którym jest si w stanie realizowa kolejne wyzwania, jednoczenie stale rozwijajc swój potencja.

Jakie s Twoje zainteresowania?

Przede wszystkim podróe, podróe :) Staram si jak najczciej wyjeda z Warszawy – jeli nie mam moliwoci na duej, to wykorzystuj kad opcj wyrwania si z miasta nawet tylko na kilka dni, a niekiedy i godzin. Nawet tak krótkie wyjazdy potrafi dostarczy sporej dawki relaksu i energii oraz pomóc w oderwaniu si choby na chwil od spraw codziennych i tego typowego warszawskiego tempa ycia. Poza tym interesuj si muzyk i mod, a co jaki czas lubi wybra si na ciekaw sztuk do teatru lub na dobry film do kina.

Co doradziaby studentom pragncym realizowa swoje cele zawodowe?

Moe zabrzmi to troch trywialnie, ale myl, e najwaniejsza jest wiara we wasne siy, wytrwao w deniu do postawionego sobie celu, odwaga w realizowaniu swoich marze, pracowito (wielu pracodawców naprawd to docenia) i powtarzanie sobie niczym mantry: „Jak nie teraz, to kiedy?”, „Nie udao si tym razem? Na pewno uda si nastpnym!”, „Jak nie ja, to kto?” – to bardzo pomaga :)

Najwikszy sukces?

Raczej s to 2 sukcesy równie wane dla mnie. Pierwszy to dotrwanie do koca studiów bez adnej przerwy po drodze, bo pewnie jakbym sobie na tak pozwolia, to raczej nie ukoczyabym ich w najbliszym czasie. Drugi sukces - w pewnym stopniu powizany z tym pierwszym - to moja obecna praca, której propozycja pojawia si w najmniej oczekiwanym dla mnie momencie, a która sprawia, e mog w kocu zajmowa si bardzo ciekawymi rzeczami i pomau dy do osigania (mam nadziej!) kolejnych sukcesów zawodowych.

Plany na przyszo?

T najblisz wi przede wszystkim ze sfer zawodow, korzystajc z danej mi szansy, a take z realizowaniem swoich pasji i cieszeniem si modoci ;) W dalszej perspektywie chciaabym si skupi na zaoeniu rodziny, zamieszkaniu w wymarzonym domu z ogródkiem i kominkiem oraz na spdzeniu swojego ycia w moliwie harmonijny i udany sposób.

<< powrót do listy