Biuro kariercieki karier zawodowych

Absolwent rocznik 2007 – Specjalno: Reklama


 

W jakiej firmie pracujesz i na jakim stanowisku?

Grupa RIPOSTA - Dyrektor Zarzdzajcy,

Redaktor naczelny magazynu Outsourcing&More 

Jak wyglda Twój dzie pracy?

Kierowanie prac agencji reklamowej: realizowanie strategii rozwoju firmy, zarzdzanie zespoem, prowadzenie negocjacji handlowych, obsuga kluczowych Klientów. Ponadto jako redaktor naczelny magazynu koordynuj prac redakcji, planuj zawarto merytoryczn kolejnych numerów, dbam o podany wizerunek pisma, a take prowadz rozmowy z partnerami oraz autorami tekstów.

Czy to Twoja  pierwsza praca? Gdzie wczeniej pracowaa?

Wczeniejsze moje dowiadczenie byo zawsze powizane z marketingiem, gównie w brany telekomunikacyjnej. Dwa lata pracowaem jako modszy specjalista ds. produktu w GTS Energis, nastpnie pó roku jako p.o. kierownika ds. marketingu w Teleprojekt. Kolejnym krokiem w karierze byo objcie stanowiska kierownika ds. produktu w firmie Mediatel, gdzie spdziem niespena dwa lata.

W jaki sposób i w jakim stopniu studia przygotoway Ci/pomogy ci w wykonywaniu swojej codziennej pracy?

Studia w WSP przede wszystkim day mi podstawy do pracy powizanej z reklam i marketingiem, a take ukierunkoway dalsz moj edukacj. Znaczn cz zasadniczej wiedzy, z której w chwili obecnej korzystam, uzyskaem wanie w WSP - reszta to biece uzupenianie aktualnych informacji z dostpnych mediów.

Jakie kompetencje s niezbdne do wykonywania pracy na obecnym stanowisku?

Kluczowe kompetencje to przede wszystkim orientacja w brany, a dokadniej:

  • jak dziaaj/czym si zajmuj poszczególne firmy (agencje reklamowe, interaktywne, eventowe, domy mediowe, drukarnie itp.),
  • terminologia branowa,
  • sposób prowadzenia rozmów, przygotowania ofert oraz prezentacji ich u Klientów,

Jakie s Twoje zainteresowania?

Moje zainteresowania naley podzieli na dwa rodzaje - naukowe i rekreacyjne. Z zakresu naukowego s to: outsourcing, marketing i reklama, psychologia oraz socjologia. Do rekreacyjnych natomiast zaliczaj si: ASG, pywanie, podróe oraz ksiki o tematyce kryminalnej.

Co doradziaby studentom pragncym realizowa swoje cele zawodowe?

Przede wszystkim skorzysta z moliwoci odbycia praktyk lub stay w agencjach reklamowych, interaktywnych lub domach mediowych. Ponadto z uwagi na fakt, e brana reklamowa rozwija si w bardzo szybkim tempie, poszerza swoj wiedz poprzez czytanie branowych magazynów, przegldania tematycznych portali internetowych oraz udziau w rónego typu seminariach i konferencjach.

Najwikszy sukces?

Zaoenie i prowadzenie wasnej agencji reklamowej dziaajcej na rynku od 6 lat. Uruchomienie najwikszego polskiego portalu powiconego outsourcingowi w Polsce oraz pierwszego i jedynego polsko-angielskiego magazynu o tematyce outsourcingowej dostpnego w postaci drukowanej oraz elektronicznej.

Plany na przyszo?

Oczywicie rozwój Agencji RIPOSTA, jak równie dalsze dziaania na rzecz brany i mediów outsourcingowych w Polsce.

Serdecznie zapraszam „w nasze dobre strony”:

Magazyn Outsourcing&More - www.outsourcingandmore.pl
Portal OutsourcingPortal - www.OutsourcingPortal.pl

 

<< powrót do listy