Biuro kariercieki karier zawodowych

Absolwentka  rocznik 2010 – Specjalno: Public Relations


 

W jakiej firmie pracujesz i na jakim stanowisku?

Radio PIN, Projekt Manager

Jak wyglda Twój dzie pracy?

Okoo godziny 9.00 rano jestem w radiu, sprawdzam poczt mailow, przygotowuj oferty i projekty specjalne - na przykad s to wnioski o dotacje unijne, niestandardowe kampanie reklamowe oparte na ofercie radiowej.

Równoczenie uzgadniam z Redakcj moliwoci wspópracy z klientem na antenie.

Dziennie zazwyczaj odbywam minimum jedno spotkanie z klientem na miecie lub w radiu.

Wieczorem, czsto mam event typu pokaz filmowy, premiera teatralna, koncert lub gala z okazji zakoczenia jakiego konkursu/projektu, przy którym wspópracuj – to okazja, eby nawiza i podtrzyma dobre relacje z klientem.

Czy to Twoja  pierwsza praca? Gdzie wczeniej pracowaa?

Jestem ju kilka lat na rynku pracy. Wczeniej pracowaam m.in. dla: Biura Projektów Radia i Telewizji, PUSH-Service (uzdatnianie wody), Centrum Promocji Krajowej Izby Gospodarczej, Centrum Informacji i Promocji Zwizku Banków Polskich.

W jaki sposób i w jakim stopniu studia przygotoway Ci/pomogy ci w wykonywaniu swojej codziennej pracy?

Studia przygotoway mnie bardzo dobrze do wykonywanej pracy. Dziki studiom poznaam temat CSR (Corporate Social Responsibility), dziki czemu odkryam  nisz na rynku mediowym i stworzyam autorski program radiowy BIZON-Biznes Odpowiedzialny i Nowoczesny. Znajomo zagadnie sponsoringu pozwala mi skutecznie pozyskiwa sponsorów i rodki na finansowanie projektu. Dziki studiom moja skuteczno zawodowa (wolumen sprzeday) wzrosa o prawie 50 %.

Jakie kompetencje s niezbdne do wykonywania pracy na obecnym stanowisku?

Umiejtno szybkiego nawizywania kontaktu, asertywno, byskotliwo, praca pod presj czasu, umiejtno wspópracy z osobami o rónych charakterach i temperamencie.

Jakie s Twoje zainteresowania?

Sztuka: muzyka, literatura, teatr.

Sport: narciarstwo, sporty wodne.

 Co doradziaby studentom pragncym realizowa swoje cele zawodowe?

Zdefiniowanie obszaru, który ich pasjonuje, tego co najbardziej lubi robi, co im sprawia najwiksz przyjemno – a nastpnie poszukanie pracy w tym obszarze.

 Najwikszy sukces?

Wasny program radiowy BIZON i jego dynamiczny rozwój.

Prowadzenie zaj na uczelni z przedmiotu „Sponsoring”.

 Plany na przyszo?

Dziaania promujce program BIZON – chciaabym, aby sponsorzy sami si do nas zgaszali.

Wyszukiwanie programów i partnerów do pozyskiwania rodków unijnych na prowadzone projekty mediowie.

Doktorat. Na temat zwizany z zakresem prowadzonego programu.

 

 

<< powrót do listy