Biuro kariercieki karier zawodowych

Absolwentka 2009 – Specjalno: Reklama  


 

W jakiej firmie pracujesz i na jakim stanowisku?

Obecnie pracuj dla kilku firm i peni kilka niezalenych funkcji. Poczwszy od bycia menagerem artystów muzycznych, poprzez wykadowc na wyszej uczelni, a skoczywszy na promotorze eventów. W ostatnim czasie uczestniczyam w organizacji Wielkiego Meczu Gwiazd Obu Narodów Polska – Ukraina. Byam zarówno specjalist od spraw PR i Promocji, jak równie wspóorganizatorem caego przedsiwzicia. Jednoczenie od 2 lat systematycznie prowadz autorskie zajcia specjalizacyjne, jako samodzielny wykadowca w Wyszej Szkole Promocji w Warszawie. Pracuj take, jako tour manager artystów polskich i koordynuj prac zespou podczas koncertów.

Jak wyglda Twój dzie pracy?

W zwizku z tym, i nie pracuj jako regularny pracownik korporacyjny, czyli od 8:00 – 16:00, to od ponad roku kady mój dzie wyglda inaczej. Sama organizuj swój plan dnia i staram si go codziennie, skrupulatnie realizowa. Jednake w gównej mierze moje codzienne obowizki sprowadzaj si do kontaktów z organizatorami koncertów, wspópracy z mediami oraz opiek nad artystami.

Czy to Twoja pierwsza praca? Gdzie wczeniej pracowaa?

Pracuj ju od kilku lat. Od momentu ukoczenia, studiów dyam do uzyskania jak najwikszego dowiadczenia w dziaalnoci marketingowej i PR. Mam za sob kilka stay. W ubiegym roku pracowaam w charakterze marketingowca w firmie, która zajmuje si dystrybucj dermokosmetyków na rynek Polski. Generalnie moja kariera zawodowa zwizana jest ze stanowiskami marketingowca i PR-owca, jedynie zmienia si brana, w której pracuj.

W jaki sposób i w jakim stopniu studia przygotoway Ci do wykonywanego zawodu?

Koczc edukacj w Wyszej Szkole Promocji w Warszawie, wychodzi si z ogromnym zasobem wiedzy. WSP jest uczelni specjalistyczn, w której studenci nie s anonimowi, a atmosfera sprzyja przyswajaniu wiedzy i nawizywaniu ciekawych znajomoci, take zawodowych. Dopenienie stanowi odpowiednio dobrana kadra dydaktyczna. Kady z wykadowców poza ogromnym zasobem wiedzy teoretycznej, posiada take lata dowiadczenia praktycznego, co przekada si na sposób przekazywania wiedzy – teoria omawiana jest na konkretnych przykadach z ycia wzitych.

Jakie kompetencje s niezbdne do wykonywania pracy na obecnym stanowisku?

Podstaw jest samodyscyplina, samodzielno i umiejtno organizowania wasnego czasu pracy. Wan cech jest take dua asertywno, która uatwia wspóprac na kadym polu, zarówno przy wspópracy z artystami, jak równie z mediami.

Jakie s Twoje zainteresowania?

Do moich gównych zainteresowa naley wszystko, co wie si z dziaalnoci marketingowca i PR-ca. Interesuj si take oddziaywaniem perswazyjnym, wykorzystywanym w przekazach reklamowych, a dokadniej sposobem oddziaywania na odbiorc przekazu.

Co doradziaby studentom pragncym realizowa swoje cele zawodowe?

Duej wytrwaoci w deniu do osigniecia postawionych sobie celów oraz nie zraania si niepowodzeniami. 

Najwikszy sukces?

Praca przy jednym z najwikszych eventów, czyli Meczu Gwiazd Obu Narodów Polska – Ukraina. Jednake kady projekt, czy prac, któr kiedykolwiek podjam traktuj jako swój sukces zawodowy.

Plany na przyszo?

Na ten moment nie posiadam sprecyzowanych planów na najblisz przyszo. Staram si rozwija na kadym polu, czy to zawodowym, czy to naukowym, a przyszo pozostawiam w „rkach” losu

 

 

<< powrót do listy