Biuro kariercieki karier zawodowych

Absolwentka  2008 – specjalno ReklamaW jakiej firmie pracujesz i na jakim stanowisku?

Pracuje w portalu dla maturzystów: Studiowac.pl jako Key Account Manager.

Jak wyglda Twój dzie pracy?

Dzie zaczynam od sprawdzenia poczty mailowej oraz zaplanowania harmonogramu dnia. Wanym elementem jest równie kontakt z pracownikami innych dziaów firmy celem wymiany biecych informacji. Do moich obowizków naley opieka nad klientami korporacyjnymi, doradzanie klientom, prezentacja, negocjacje oraz sprzeda produktu/usugi, przygotowywanie umów i koordynacja ich realizacji, monitorowanie i analiza danych rynkowych dotyczcych segmentu, konsumentów, dziaa konkurencji i wyników wasnego produktu/usugi, przygotowywanie raportów marketingowych i cenowych, akcji promocyjnych. Kad ofert któr przygotowuj staram si „szy na miar” poniewa klienci maj róne potrzeby i czsto z góry okrelone budety na reklam , zwaszcza internetow.

Czy to Twoja pierwsza praca? Gdzie wczeniej pracowaa?

Nie jest to pierwsza firma, w której pracuj. Prac podjam bdc ju na studiach a poniewa studiowaam w trybie stacjonarnym, zaczam od prac zleconych. Pierwsze kroki w sprzeday stawiaam w call center, sprzedajc usugi telekomunikacyjne i ubezpieczenia.
Moje dowiadczenie sprzedaowe (7 letnie!), które nabyam w kilku firmach o podobnym profilu sprzedaowym przygotowao mnie od podstaw do pracy z rónymi typami klientów. wiat sprzeday, promocji i marketingu nie ma przede mn adnych tajemnic ;)

W jaki sposób i w jakim stopniu studia przygotoway Ci do wykonywanego zawodu?

Dziki studiom zyskaam ogrom wiedzy teoretycznej i moliwo weryfikacji tej wiedzy podczas 15 tygodni praktyk zawodowych. Nabyta wiedza sprawia, e staam si pewniejsza siebie, nauczyam si jak rozmawia z ludmi zarówno przy spotkaniach „face to face” oraz w kontakcie telefonicznym. Tajniki marketingu wykadane na uczelni w bardzo atwy sposób przyswoiam, a dziki opiece wykadowców miaam podoe do negocjacji zarówno z klientami jak i przyszymi pracodawcami.

Jakie kompetencje s niezbdne do wykonywania pracy na obecnym stanowisku?

Przede wszystkim pozytywne nastawnie i umiejtnoci interpersonalne. Bardzo dobra znajomo angielskiego oraz umiejtnoci prezentacyjne i negocjacyjne, umiejtno analizy, umiejtno pracy w zespole, dyspozycyjno, odporno na stres (bardzo wana!).
Osoba, której oferujesz dany produkt musi czu nasze zaangaowanie i wiar w produkt, który jej sprzedajemy.

Jakie s Twoje zainteresowania?

Jestem fank amerykaskiego popu zwaszcza bardzo znanych w latach 90, Whitney Houston, Mariah Carey, Celine Dion. Sama równie amatorsko piewam. Ostatnio zagbiam si równie w kino wiatowe i polskie. Poznaj znanych reyserów i ich dziea m.in. Pedro Almodovara, Romana Polaskiego, Wojciecha Smarzowskiego.

Co doradziaby studentom pragncym realizowa swoje cele zawodowe?

Umiech, uprzejmo, profesjonalizm pomagaj w budowaniu pozytywnych relacji zarówno z klientami jaki wspópracownikami. Nie poddawajcie si, nawizujcie ciekawe kontakty no i chodcie na wykady?

Najwikszy sukces?

Jestem dumna z tytuu magistra, który obroniam jako jedna z pierwszych osób w grupie oraz dostania propozycji prowadzenia szkole ze sprzeday dla firm cile wspópracujcych z bran konsultingow.
 

<< powrót do listy