Biuro kariercieki karier zawodowych

Absolwent  2011 – specjalno PRW jakiej firmie pracujesz i na jakim stanowisku?

Ju na pierwszym pytaniu zaczynaj si schody, gdy nie wiem, od czego zacz ;-) Jestem zatrudniony w studiu postprodukcyjnym BOX, tam jestem asystentem Zarzdu ds. promocji i zajmuj si wszystkim, co zwizane jest z powysz dziedzin.
Poza tym jestem zaoycielem agencji PR – Studio O. Przez 3 lata jej istnienia zrobilimy kilka fajnych projektów, w tym mnóstwo filmów promocyjnych, stron internetowych, spotów radiowych, prezentacji multimedialnych.
Spenieniem moich marze by take anga w Wyszej Szkole Promocji w Warszawie. Praca ze studentami sprawia mi ogromn satysfakcj i frajd. Z Uczelni jestem zwizany ju 7 lat – najpierw jako student, teraz, jako ciao pedagogiczne

Jak wyglda Twój dzie pracy?

W tygodniu jest rónie, ale najczciej pracuj od rana do wieczora. Po pracy w BOX mam zajcia ze studentami, bd organizuj prac swojego studia. Ale spokojnie, nie jestem pracoholikiem, na przyjemnoci te znajduj czas ;-) Sport od zawsze towarzyszy mi w yciu. Obecnie sporo czasu i energii powicam treningom MMA oraz sdziowaniu zawodów. Od kilku lat jestem take zapalonym kibicem ukochanej Legii Warszawa! Weekendy mam zawsze zajte - jeli nie mam wtedy zaj ze studentami, to na pewno prowadz gdzie szkolenie ;-) Z mojego kalendarza wynika, i najbliszy wolny weekend bd mia w lipcu, ale nie popadam z tego powodu w histeri. Robi to, co naprawd lubi, zatem jest to dla mnie raczej przyjemno, ni obowizek.

Czy to Twoja  pierwsza praca? Gdzie wczeniej pracowae?


Po przyjedzie do Warszawy, jeszcze przed matur, pracowaem w knajpie i w hotelu. Praca cika, ale nauczya mnie solidnoci, odpowiedzialnoci i odpornoci na stres. Na trzecim semestrze studiów zaczem prac w domu postprodukcyjnym The Chimney Pot, by po pó roku przenie si do studia dwikowego Ztudio. Pracowaem w nim 2 lata, po czym postanowiem „pój na swoje” i zaoy wasn firm. Przez ostatnie trzy lata wspópracowaem z wieloma instytucjami (m.in. Polski Zwizek Niewidomych, Koalicja na Rzecz Osób z Niepenosprawnoci, Go Work, InfoBizTech, Smart Solutions) oraz organizacjami politycznymi. Bya to zazwyczaj dziaalno doradcza.

W jaki sposób i w jakim stopniu studia przygotoway Ci do wykonywanego zawodu?

Kiedy pytaj mnie o WSP, zawsze odpowiadam, i do tej pory byy to najlepsze lata mojego ycia. Zwizane jest to z kilkoma aspektami. Po pierwsze trafiem na rewelacyjnych wykadowców. Byli to ludzie bardzo sympatyczni, pomocni i nader wyrozumiali. Poza tym niezwyke w WSP jest to, i kadzie si duy nacisk na praktyki studenckie, co jest bez wtpienia wspania okazj do zdobycia dowiadczenia zawodowego, jeszcze w trakcie nauki. Dziki temu, absolwenci WSP s gotowi z marszu podj kad prac zwizan z marketingiem. Poza tym ludzie, z którymi studiowaem pozostan mi dugo w pamici - z wieloma mam kontakt do dzi. Stanowilimy zgrany kolektyw, bylimy ze sob na dobre i na ze, wspominam wszystkich niezwykle mio.

Jakie kompetencje s niezbdne do wykonywania pracy na obecnym stanowisku?

W mojej pracy najwaniejsza jest rzetelno –  zarówno wobec klientów, jak i studentów. Tutaj nie ma miejsca na improwizacje. Jestem zawsze przygotowany na spotkania, prezentacje oraz na wykady. Wynika to z szacunku do moich suchaczy oraz chci przekazania im czego wartociowego. Bardzo czsto pracuj pod presj czasu, take odporno na stres jest równie przydatn cech w tej brany. Nieodzowna jest take kreatywno, pewno siebie oraz otwarto na drugiego czowieka, zwana take empati.

Jak to jest by swoim wasnym szefem?

To jest trudne pytanie. Z jednej strony nie mam nad sob osoby, która mówi mi, co i kiedy mam zrobi. I to mi bardzo odpowiada. Jednak trzeba pamita o swojej wasnej motywacji – potrzebny jest podwójny wysiek, by osign zadowalajcy przychód. Nie mam comiesicznej, pewnej i staej pensji (mowa to o Studio O), wic jedynie ode mnie i mojego zaangaowania zaley, jak wiele projektów uda mi si zrealizowa.

Co doradziby studentom pragncym realizowa swoje cele zawodowe?

Praktyki, praktyki i jeszcze raz nauka ;-) a tak serio, w WSP jest super rozwinity system praktyk studenckich i gdybym móg, to cay czas bym z nich korzysta. To rewelacyjny sposób na zdobywanie dowiadczenia, poznawanie nowych ludzi i wdraanie si w bran. Poza tym proponuj stawia sobie wysokie cele i sukcesywnie do nich dy, ale to ju chyba wiecie ;-) Angaujcie si take Drodzy Studenci w ycie Uczelni, proponujcie nowe inicjatywy i bierzcie udzia w ju istniejcych. Dziaalno przy Samorzdzie Studenckim, nie do, e przyjemna i poyteczna, to jeszcze owocuje w przyszoci, wiem to z autopsji ;-)

Jakie s Twoje plany na przyszo?

Chc si nadal rozwija i budowa silne marki organizacji, w których pracuj. Sky is the limit, jak mawiaj ;-) jestem lekko przesdny i na razie nie zdradz wszystkich swoich planów, ale mog obieca, e jeszcze nie raz wszystkich pozytywnie zaskocz, a kto mnie zna, wie, e nie rzucam sów na wiatr ;-)
 

<< powrót do listy