WSPKontakt

Wszelkie dodatkowe, niezbdne Pastwu informacje prosimy uzyskiwa w sekretariacie szkoy osobicie, telefonicznie lub drog elektroniczn.

DANE ADRESOWE


Wysza Szkoa Promocji, Mediów i Show Businessu
Pl. Defilad 1, pitro XVII, p. 1710
00-901 Warszawa

     

 


Wywietl wiksz map

 

DANE KONTAKTOWE


prorektor do spraw studenckich prorektor@wsp.pl  
biuro rekrutacji rekrutacja@wsp.pl +48 22 656 65 01
biuro obsugi studenta bos@wsp.pl +48 22 656 65 01
biblioteka biblioteka@wsp.pl  
biuro karier / praktyk praktyki@wsp.pl  +48 22 656 65 01
rektorat rektorat@wsp.pl  +48 22 656 65 01
finanse finanse@wsp.pl   +48 22 656 65 03

DANE BANKOWE


Numer konta bankowego Wyszej Szkoy Promocji

Nest Bank S.A. 94 2530 0008 2090 1068 6887 0001