WSPBIP

Wadze uczelni

 

Rektor
dr Janusz Grobicki - ekonomista, dziennikarz, b. redaktor naczelny miesicznika „Bank”, specjalista w zakresie zarzdzania oraz nowoczesnych technologii informatycznych i informacyjnych, autor i redaktor wielu publikacji na tematy gospodarcze, ekspert Instytutu im. Adama Smitha.

Jednostki organizacyjne Uczelni (dydaktyczne):

Biuro Obsugi Studenta 

Wydzia Zarzdzania

Instytut Reklamy i Public Relations

Instytut Marketingu Rozrywki

Instytut Projektowania Multimedialnego

Instytut Zarzdzania Zasobami Ludzkimi

Instytut E-komunikacji i Mediów Spoecznociowych

Wydzielone jednostki organizacyjne (instytuty naukowe):

Instytut Wasnoci Intelektualnej

Instytut Finansów Przedsibiorstw, Kadr i Pac

 

PLIKI DO POBRANIA:

STATUT SZKOY

REGULAMIN WIADCZE DLA STUDENTÓW